Tjenestetilbud som er organisert under virksomheten Familie, oppvekst og kultur er barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, voksenopplæring, kulturskole, PP-tjeneste,  bibliotek, kulturkontor, logopedtilbud for voksne, barnevern, flyktningetjenesten og folkehelse.

Kulturmedarbeider

Sandra Eilertsen
Telefon: 41 22 22 29
Epost: eilsan@gildeskal.kommune.no

Skole- og barnehagefaglig rådgiver

Gry Anita Hansen
Telefon: 416 54 707
Epost: hangry@gildeskal.kommune.no

Skole- og barnehagefaglig rådgiver

Børge Danielsen
Telefon: 95 83 99 34
Epost: danbor@gildeskal.kommune.no

Biblioteksjef

Bodil Venn
Telefon: 918 79 160
Epost: venbod@gildeskal.kommune.no

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), rådgiver

Michelle Brandtzæg Løvbakk
Epost: lovmic@gildeskal.kommune.no
Telefon: 900 76 115 

Voksenopplæring / Flyktningetjeneste

Inger Wiik, rektor
Telefon: 908 88 862
Epost: wiiing@gildeskal.kommune.no

Grunnskoler og barnehager

Nelly Undersåker, rektor Inndyr skole
Telefon: 480 46 651
Epost: undnel@gildeskal.kommune.no

Laila W. Svendsen, undervisningsinspektør Inndyr skole
Telefon: 918 84 619 
Epost: svelai@gildeskal.kommune.no

 

Therese Olsen, styrer Inndyr og Storvik barnehager
Telefon: 918 93 755
Epost: olsthe@gildeskal.kommune.no

 

Randi Myrvoll, rektor Nygårdsjøen oppvekstsenter
Telefon: 418 50 014 
Epost: myrran@gildeskal.kommune.no

 

Annicke Strømsnes Helland, rektor Sandhornøy skole og barnehage
Telefon: 926 46 564 
Epost: oroann@gildeskal.kommune.no

 

Eva Fagermo, rektor Sørarnøy skole og barnehage
Telefon: 474 83 293
Epost: fageva@gildeskal.kommune.no

Kulturskolen

Kontakt kommunalsjef

Barnevern

Telefon: 75 55 55 40

Vakttelefon/Barnevernvakta: 995 41 500

Epost: barnevernet@bodo.kommune.no

Barneverntjenestens nettside

Frivilligsentral

Åsne Henden, leder
Telefon: 976 07 892
Epost: henasn@gildeskal.kommune.no

Jorun Furuseth Wevle, Miljøveileder/konsulent
Telefon: 481 68 286
Epost: wevjor@gildeskal.kommune.no