Avdelingen Fellestjenester består av:

  • Servicetorg
  • Lønn og personal
  • Arkiv
  • Politisk sekretariat
  • Prosjektstøtte / utviklingsprosjekter
  • HMS
  • Økonomi: Skatt, budsjett og regnskap

Kommunalsjef Fellestjenester

Eva Stokvik
Telefon: 934 01 084
E-post: stoeva@gildeskal.kommune .no

HR-leder

Trine Pettersen
Telefon: 416 53 201
E-post: pettri@gildeskal.kommune.no

Fagansvarlig, Personal

Heidi Mortensen
Telefon: 917 89 465
e-post: morhei@gildeskal.kommune.no

Fagansvarlig, Lønn

Synøve Johansen
Telefon: 918 16 466
E-post: johsyn@gildeskal.kommune.no

Fagansvarlig, Økonomi og administrasjon

Anne Line Bruvold
Telefon: 910 00 185
E-post: bruann@gildeskal.kommune.no

Fagansvarlig, Økonomi og innkjøp

Hege Thomesen
Telefon: 475 12 500
E-post: thoheg@gildeskal.kommune.no

Servicetorget

Trine Breivik
Telefon: 908 66 722
E-post: bretri@gildeskal.kommune.no

Heidi Bakke
Telefon: 918 84 612
E-post: bakhei@gildeskal.kommune.no

Prosjektmedarbeider, Prosjektstøtte

Petter Kjærnes
Telefon 915 23 418
E-post: kjepet@gildeskal.kommune.no