Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen og bindeleddet mellom kommuneorganisasjonen og kommunale politiske organer.

Geir Mikkelsen
Telefon: 970 98 850
Epost: mikgei@gildeskal.kommune.no