Avdelingen Plan og samfunn har ansvar for drift og forvaltning av kommunal eiendom, for vei, vann og avløp, og for byggesaksbehandling, kart og oppmåling,  jord- og skogbruksforvaltning samt viltforvaltning og miljøforvaltning, IKT og beredskap.

Kommunalsjef Plan og samfunn

Merethe Skille
Telefon: 992 25 720
Epost: skimer@gildeskal.kommune.no

Virksomhetsleder Plan og byggesak

Iren Førde 
Telefon: 404 36 252
Epost: forire@gildeskal.kommune.no

Sekretær

Renate Johansen
Telefon: 904 77 910
Epost: johren@gildeskal.kommune.no

Kommuneplanlegger

Hedvig Pedersen Holm
Telefon: 990 38 112
Epost: holhed@gildeskal.kommune.no

Oppmåling

Richard Isdal Andersen
Telefon: 902 40 026
Epost: andric@gildeskal.kommune.no

Abdelraouf Ibrahim
Telefon: 976  02 839
Epost: ibrabd@gildeskal.kommune.no

Byggesak

Bjørn Olav Jelstad, byggesaksbehandler
Telefon: 902  98 199
Epost: jelbjo@gildeskal.kommune.no
Er på jobb mandag, tirsdag og torsdag mellom 07:30- 13.30.

Janne Bjørnbakk, byggesaksbehandler
Telefon: 488 66 196
Epost: bjojan@gildeskal.kommune.no
Er på jobb mandag og tirsdag i partallsuker, og onsdag, torsdag og fredag i oddetallsuker.

Prosjektleder 

Kjell-Harry Skjelstad
Telefon: 941 36 177
Epost: skjkje@gildeskal.kommune.no

Vann og avløp

Aina Johannesen, fagansvarlig
Telefon: 918 30 228
Epost: johain@gildeskal.kommune.no

Teknisk drift

Flemming Sørensen, fagansvarlig
Telefon: 948 31 804
Epost: sorfle@gildeskal.kommune.no

Tommy Hansen, konstituert teamleder eiendom
Telefon: 911 30 021
Epost: tomhan@gildeskal.kommune.no

IKT

IKT-enheten har teknisk drift av kommunens servere og datanettverk, pc'er og skrivere, etc. og gir brukerstøtte til kommunens ansatte med epost til IT-support.

Ahmed Okasha, IKT-sjef
Mobil: 990 38 255
Epost: mada@gildeskal.kommune.no

Kim Rune Jenssen, IKT-konsulent
Mobil: 908 12 936
Epost: jenkim@gildeskal.kommune.no

Oliver Amundsen, IKT-konsulent
Mobil: 908 86 916
amuoli@gildeskal.kommune.no

Benjamin Eilertsen, Lærling IT
Mobil: 908 63 618
eilben@gildeskal.kommune.no