I portalen kan foresatte bl.a.:

  • Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
  • Registrere kortere fravær, for eksempel ved sykdom.
  • Se barnets karakterer fra inneværende og tidligere skoleår
  • Besvare samtykker
  • Se skriftlige vurderinger registrert på barnet

Gå til foreldreportal for grunnskolene i Gildeskål