Skolen er fådelt og elevene er fordelt på henholdsvis 1. - 4., 5. - 7. og 8. - 10. klassetrinn.