Grunnskolen er fådelt og har elever på henholdsvis 1. - 4., 5. - 7. og 9. - 10. klassetrinn. Skole- og barnehagebygget er kommunens nest nyeste og inneholder egen gymsal.