Skolebygningen er kommunens nyeste og inneholder også folkebibliotek og svømmehall.  Opplæringen i kroppsøving foregår gjerne i Gildeskål kulturhus som ligger like ved.