Kommunal fysioterapi

Den kommunale fysioterapeuten følger opp beboere på omsorgsinstitusjon, personer som av medisinske årsaker har behov for oppfølging i eget hjem, barn/unge i skoler/barnehager og andre med sammensatte behov. 
Kommunal fysioterapeut er lokalisert ved Gildeskål bo- og servicesenter. 
Personer kan selv oppsøke kommunal fysioterapeut uten henvisning fra lege.

Gildeskål fysioterapi

Gildeskål fysioterapi består 4 fysioterapeuter som arbeider på klinikken. Fysioterapitjenesten er lokalisert ved Gildeskål bo-og servicesenter.

Husk at vi er behjelpelig med bestilling av pasientreise, eventuelt foreta hjemmebesøk, hvis det er et medisinsk behov for det. I tillegg er det også mulighet for digital oppfølging. Det er viktig at alle kommunens innbyggere har et fysioterapeutisk tilbud, uavhengig av diagnose og funksjonsnivå. 

Ta kontakt ved spørsmål.

nurse_helping_patient_walk


Vi arbeider forskjellige dager, slik at det skal være åpent hele uken;

Fredrik    - mandager, tirsdager og torsdager
Thomas  - mandager
Veronica - onsdager
Tobias    - fredager