Hjemmesykepleie

De som har sykdom eller funksjonshemming kan få tilbud om pleie og omsorg i eget hjem. Hjemmesykepleien skal bidra til og gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen og legge til rette for at persone skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hjemmesykepleie

 

Henvendelser om hjelpemidler rettes til:
Åpen omsorg Fastlandet Tlf 952 82 556
eller
Åpen omsorg Øyene Tlf 97561680, eller 75758500

Søknad kan sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter 8140 Inndyr.
Tlf 75 76 06 00

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS