Trafikksikkerhetstiltak

Hjertesonetiltak

Arbeidet er i gang!

Etter søknad til Statens Vegvesen sin tilskuddsordning for tryggere skoleveier og nærmiljø, har Inndyr skole fått innvilget 360 000 kr. for å bedre trafikksikkerheten rundt skolen. 

Midlene skal brukes til å lage en tryggere adkomst til skolen, skille lekområde og trafikk med fysisk sikring, samt belyse lekområdet/akebakken som ligger langs Skoleveien ned mot skoleområdet. Vi er veldig stolte av at vi fikk innvilget hele søknadsbeløpet og arbeidet er i gang!

Som bildene nedenfor viser, er det gruset en gang- og sykkelsti innenfor lærerparkeringen, samt laget en sti for å lede barna inn på den nye gang- og sykkelstien. Asfaltering av sti innenfor lærrerparkering vil skje i uke 37. Fysisk sikring i form av autovern og betongstein vil settes opp etter dette.

Tiltaket er et hjertesonetiltak/trafikksikkerhetstiltak og et samarbeid mellom FAU Hjertesone ved Inndyr skole, Inndyr skole og Gildeskål kommune, for å gjøre det sikrere for elever å sykle eller gå til skolen.

For å forstå bakgrunnen for tiltakene og tiltakene det er søkt om, kan du lese søknaden i sin helhet her. 

Hjertesone er et prosjekt initiert av FAU ved Inndyr skole. Hjertesone er ikke et ferdig produkt, men en prosess som består av små og store tiltak. Noen tar det kort tid å få på plass, mens andre tiltak kan det være mer krevende å få på plass. Tiltaket vi nå har fått tilskudd til er et av de større tilakene Hjertesone har arbeidet med og er veldig glad for å få gjennomført.

Et tiltak som ble gjennomført tidligere, er flytting av dropsone for buss fra skolens østside til kulturhuset. Logo for hjertesone

Hjertesone 1.jpgHjertesone 2.jpg

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS