Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Økonomisk rådgivning

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Økonomirådstelefonen i Nav
  Hjelpetilbud i kommunen
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
  Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

  Lover

  Forvaltningsloven
  Gjeldsordningsloven
  Sosialtjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om livsoppholdssatser

  Retningslinjer

  Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

  • Siste skatteoppgjør
  • Saldo på alle konti
  • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
  • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
  • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
  • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
  • Kvittering for betalt husleie og strøm
  • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
  • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
  • Utgifter til forsikring
  • Opplysninger om innskudd i spareordninger
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sosialavdelingen/Nav
  Telefon:81581018
  Epost:sosialkontor@gildeskal.kommune.no
  Postadresse:Postboks 54 8138 INNDYR
  Besøksadresse:Kommunehuset 8140 INNDYR
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-03-20 15:27
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS