Mer informasjon, forskrift, kart finner du her:

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000306