Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utskrivingsalternativ

Gildeskål kommune bruker utskrivingsalternativ a, jfr. esktl. § 3, som innebærer eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten beregnes utfra takstgrunnlaget ved taksering og de reglene som kommunestyret vedtar for det enkelte skatteår. Taksten skal avspeile forventet markedsverdi slik det fremgår av eiendomsskattelovens § 8A-2:  

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlige sa/sti/høve ved fritt sal».  

Eiendomsopplysninger som taksten bygger på er hentet fra Matrikkelen (eiendomsregistret). I matrikkelen finnes opplysninger om de ulike bygningstypene, bruksareal (BRA), tomtestørrelse, byggeår m.m. Matrikkelen danner også utgangspunkt for grupperingen av de ulike bygningstypene, og er med på å beskrive bygningenes anvendelse. 

Kontakt

Richard I. Andersen

Oppmålingsingeniør
Telefon: 902 40 026
Epost: andric@gildeskal.kommune.no

Sist oppdatert 30. november 2023