Tidligere møter:

Gildeskål kommune viser møter i formannskapet direkte på nett.

Møte i formannskapet 20.02.2024.