Veiledning fra Direktoratet for byggkvalitet

På direktoratets sider ligger mye og god informasjon om bygging. Vi har her lagt en link til "8 steg fra idè til ferdig søknad"

2019-04-10
bored_reading_paper_800_5342

Kurs i utforming av gode byggesøknader

Sandnessjøen 16. Juni. Målgruppe: Ansvarlige foretak, byggesaksbehandlere og jurister. En møteplass mellom kommunene og bygg- og anleggsbransjen. 

2017-05-08
puzzle_piece_house_insert_4235

Nytt verktøy for veiledning på byggesak

Gildeskål kommune har tatt i bruk Saltenkom. Dette er ett verktøy som vil hjelpe deg i søknadsprosessen for byggesak.

2017-01-17
stick_figure_swim_500_clr_5015

Bassenget er stengt

Bassenget ble tappet ned i vår for å feste løse fliser. Det viste seg imidlertid at det også er andre problemer. Konklusjonen er at hele bunnen må legges på nytt.

Bassenget ved Inndyr skole blir derfor stengt inntil videre.  

2016-09-08
bilde_200x133

Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes i gang uten søknad

Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

2015-07-01
Bygge hus_70x62

Byggesøknad på nett

Du kan sende søknad om byggetillatelse med tjenesten BYGGSØK .

2012-10-12

Nabovarsel

Før søknader kan tas til behandling, må det sendes nabovarsel. Grunneier/tiltakshaver/ansvarlig søker underskriver nederst. Naboer skal ha skjema kalt Nabovarsel og kart som viser tiltaket/situasjonsplan og tegninger. Nabovarsel leveres personlig eller sendes rekommandert. 

2013-01-07

Nabosamtykke

Hvis ikke annet er bestemt, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter jfr. Plan- og bygningsloven § 29-4, andre ledd.

Når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, kan kommunen godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense.

Last ned skjema for nabosamtykke før du skriver ut og fyller inn i skjemaet.

2015-10-29

Radon

2012-10-26
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS