Om tjenesten

Barneverntjenesten har som oppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Les mer om tjenesten ved å velge i menyen til høyre.

 

Er du bekymret for et barn?

Offentlig ansatte
har opplysningsplikt når det er bekymring for et barn. 
Bruk den digitale portalen til BUF-dir for å sende bekymringsmelding til vår barnevernstjeneste.
Skal jeg melde fra eller ikke? Les mer på nettsidene til Bodø kommune.

Privatperson
Er du som privatperson bekymret for et barn du kjenner, eller ditt eget barn?
Bruk den digitale portalen til BUF-dir for å sende bekymringsmelding til vår barnevernstjeneste.
Skal jeg melde fra eller ikke? Les mer på nettsidene til Bodø kommune.

2022-03-17
Hender

Kontaktinformasjon for barnevernstjenesten

Fra 01.01.2020 er det inngått vertskommunesamarbeid med Bodø kommune og Gildeskål kommune om barneverntjenesten.
Alle henvendelser til barnevernet skal gå til Bodø kommune.

Telefon: 75 55 55 40
Vakttelefon/Barnevernvakta: 995 41 500
Post til barnevernet: Postboks 903, 8006 Bodø (gjelder all postgang fra offentlig og privatpersoner)
2020-03-03
woman_cellphone_talk_standing_still_400_clr_7994_200x245

Barnevernvakta tlf. 99 54 15 00

Gildeskål kommune er en del av interkommunal barnevernvakt med Bodø kommune som vertskommune. Barnevernvakta vil være tilgjengelig for befolkningen i Gildeskål utenom ordinær kontortid. På dagtid skal henvendelser gå til barneverntjenesten i Bodø, telefonnummer 75 55 55 40.

2019-04-05
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS