Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Endring i kontaktinformasjon for barnevernstjenesten

Fra 01.01.2020 er det inngått vertskommunesamarbeid med Bodø kommune og Gildeskål kommune om barneverntjenesten.
Alle henvendelser til barnevernet skal fra 02.03.20 gå til Bodø kommune

Telefon:
75 55 55 40
Vakttelefon/Barnevernvakta:
995 41 500
Epost:
Link til barneverntjenesten: http://barnevernet.bodo.kommune.no/
2020-03-03
woman_cellphone_talk_standing_still_400_clr_7994_200x245

Barnevernvakta tlf. 99 54 15 00

Gildeskål kommune er fra 1 april 2019 en del av interkommunal barnevernvakt med Bodø kommune som vertskommune . Barnevernvakta vil være tilgjengelig for befolkningen i Gildeskål utenom ordinær kontortid. På dagtid skal henvendelser gå til barneverntjenesten i Gildeskål, telefonnummer 75 76 07 22.

2019-04-05
parent_child_portrait_800_2964_125x200

Barnevern

Barneverntjenesten har som oppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Les mer om tjenesten ved å velge i menyen til høyre.

2012-11-07
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS