Besøk Lodeynoye Pole_201x113

Samarbeidet fortsetter

Besøk fra Lodeynoye Pole

Det kaldere klimaet mellom Norge og Russland stopper ikke Gildeskål kommunes kontakt med vennskapskommunen Lodeynoye Pole. I uke 39 kommer ca. 50 elever og lærere fra byen nordøst for St. Petersburg til Gildeskål.

Som tidligere år har elevene et tema for arbeidet på skolene gjennom uka, og denne gangen er det Newton og realfag som står på programmet. I tillegg vil elevene fra Russland få se og gjøre seg kjent med kommunen.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS