Brukerutvalg - Gibos institusjon

Institusjonsavdelingene ved Gildeskål bo- og servicesenter har eget brukerutvalg. Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene. Brukerutvalget skal behandle, gi råd og være høringsinnstans i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, brukere og ansatte som grupper, men ikke enkeltpersoner.

Brukerutvalget er delegert myndighet til å vedta bruk av pengegaver som gis til institusjonen.

Brukerutvalget består av fem representanter; en politisk valgt representant, tre bruker/pårørende representanter og en representant fra de ansatte ved institusjonen + vararepresentanter. Virksomhetsleder pleie og omsorg er brukerutvalgets sekretær og har ikke stemmerett.

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS