Lakhu nasjonalpark_199x150

Lákho nasjonalpark vedtatt

Láhko nasjonalpark ble opprettet av Kongen i statsråd 14. desember 2012. Ca 70% av nasjonalparkens 188 km2 ligger i Gildeskål kommune.

Det vil bli åpning av nasjonalparken til sommeren. Les mer på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS