Frivilligsentral logo

Årsmøte Gildeskål Frivilligsentral

Gildeskål Frivilligsentral avholder årsmøte 2021 i kommunestyremøtet 9. mars kl. 12.

Årsmøte 2021 for Gildeskål Frivilligsentral

Tid: 9. mars kl. 12
Sted: Møtet gjennomføres på Teams i Kommunestyremøtet.

Saksliste

Sak 1. Konstituering

Åpning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av protokollunderskrivere (2 stk.)

Sak 2. Godkjenning av årsmelding 2020.

Sak 3. Godkjenning av revidert regnskap 2020.

Sak 4. Godkjenning av handlingsplan 2021.

Sak 5. Godkjenning av budsjett 2021.

Sak 6. Valg av styre og valgkomité.

Sak 7. Hvordan nyttiggjøre samarbeidsavtalen med deltakelse av kommunestyremedlemmene i 10 timer frivillig arbeid gjennom Frivilligsentralen.

Sak 8. Innkommende forslag.

 

Forslag til saker sendes på epost til styreleder Ola Kaldager kalola@gildeskal.kommune.no innen 23. feb.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS