Boliger som skal etterisoleres

Åpen anbudskonkurranse - Etterisolering av fire boliger

Gildeskål kommune har utlyst en åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del II:

Etterisolering av fire boliger, Vannsletta 16-30 på Inndyr.

Doffin referanse: 2022/2320

Gildeskål kommune inviterer til konkurranse om kontrakt i prosjektet etterisolering av yttervegger og kaldloft, pluss utskifting av vinduer og dører i de fire eldreboligene Vannsletta 16-30. Det er to leiligheter i hvert av de vertikaldelte boligene som ble oppført i 1970. Adressen til hver bolig er Vannsletta 16 og 18, Vannsletta 20 og 22, Vannsletta 24 og 26 og Vannsletta 28 og 30.

Tilbudskonkurransen er en totalentreprise, basert på lov om offentlig anskaffelser, tilbudsreglene i denne innbydelsen og NS 8407.

 

Gildeskål kommune har fått tilsagn om midler til dette prosjektet fra Husbanken. For å motta tilsagnet, må prosjektet være ferdigstilt før 1. desember 2023. Det er derfor satt krav til at arbeidet i denne konkurransen må være ferdig innen 15/11-2023.
Krav til minimum U-verdi finnes i vedlagte «Veileder tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem». Tilbyder må beskrive utførelsen og dimensjoner i sitt tilbud slik at krav til U-verdi blir oppnådd.


Anskaffelsens anslåtte verdi er kr. 2 000 000,- eks. mva.

 

Oppdragsgiver er Gildeskål kommune, med Trond Berg som prosjektansvarlig.

Oppdragsgivers kontaktperson for denne konkurransen er:

Hege Thomesen
thoheg@gildeskal.kommune.no

Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen per e-post.

 

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver når det gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson.

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS