Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskatteseddel for 2023 blir nå sendt ut iløpet av de neste dagene. Liste over eiendomsskattetakster ligger ute til offentlig ettersyn. 

2023-02-23
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt - spørsmål og svar

Det ble innført eiendomsskatt i hele Gildeskål kommune fra 2009. Kommunestyret har i møte 15.12.2022 vedtatt videreføring av eiendomskatten.

2020-01-27
Eiendomsskatt

Fakturering av kommunale avgifter og gebyrer - terminer

I kommunestyrets sak 56/16 ble det vedtatt at kommunale avgifter og gebyrer skal faktureres over fire terminer; mars, juni, september og november.

2017-03-10
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS