Høring og offentlig ettersyn

Søknad om torskeoppdrett, Våg i Gildeskål kommune

Søker er Organic Seafarm AS og søknaden gjelder lokalitet for torsk utenfor Våg i Gildeskål kommune.

Søkt størrelse er 3599 tonn MTB.

2023-08-22
lokalitet_nordfugløy_MH

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

 

2018-04-19
lokalitet-søknad_200x164

KUNNGJØRING AV AKVAKULTURSØKNAD

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

2018-02-28
langholmen

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

 

2017-11-06
stigvika

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til

offentlig innsyn:

2017-11-02
KJØLVIKA

Kunngjøring

Akvakultursøknad til offentlig ettersyn

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur Gildeskål kommune

2017-10-25
vedskjæran_bilde

Varsel om offentlig ettersyn av akvakultursøknad

 

Søknad om etablering av akvakulturanlegg for dyrkning av markoalger på Vedskjæran i Gildeskål.

2017-09-27
område

Høring - Dispensasjon for førtøyninger utenfor avsatt akvakulturområde på Midt-Femris

I henhold til plan- og bygningsloven sendes GIFAS sin søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om fortøyninger i akvakulturområder ut på høring.

 

2017-09-12
Kart_driftsbygg

til offentlig ettersyn

Søknad om dyrkning av makroalger i Vågsosen

I henhold til akvakulturloven med forskrift legges søknad om akvakultur av makroalger til offentlig ettersyn. Søker er selskapet Eukaryo som vil drive sin virksomhet i Vågsosen havn på Sandhornøy. Søknad og annen relevant dokumentasjon i saken legges ut på servicetorget på kommunehuset samt her på kommunens nettside (se linker under).

Evt spørsmål stilles til saksbehandler Anders B. Owrenn

tlf:75760782

Epost: owrand@gildeskal.kommune.no

2016-09-08
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS