bilde_200x133

Flere byggetiltak kan settes i gang uten søknad

Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

 

F. eks naust skal ikke bygges utenfor naustområde som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Areal utenfor naustområder er strandsone, hvor det gjelder byggeforbud i 100-metersbelte. I tillegg skal det være på bebygd eiendom, og bygg skal ikke være større enn 50 m2.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en enkel veileder på nett for deg som skal bygge. Her ligger også en veiviser med noen enkle spørsmål som kan benyttes.

Du kan også lese mer om hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge, på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS