Fotograf: Brynjar Hilling

Folkehelsemidler 2017

Frivillige lag, foreninger, kommunens enheter og andre kan nå søke om midler til folkehelsetiltak 2017!

I forbindelse med at Gildeskål kommune har inngått samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland Fylkeskommune, skal det nå deles ut midler til gode folkehelsetiltak.

 

Bakgrunnen for utlysningen er mottatte tiltaksmidler fra samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid mellom Gildeskål kommune og Nordland fylkeskommune for 2017.

 

 

En del av avtalen sier at Gildeskål skal jobbe med følgende resultatmål:

 • Helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler

  Gildeskål kommune skal fortsette å utvikle helsefremmende barnehager og utvikle helsefremmende skoler gjennom implementering av anbefalte kriterier for disse helsefremmende institusjonene, inkludert voksenopplæringa i kommunen.

 • Sosiale møteplasser, inkludering og integrering

  Det skal etableres og drives ungdomsklubb i kommunesenteret, som favner ungdom i hele kommunen, inkludert elever i videregående. Dette skal også kunne fungere som en arena for kurs og aktiviteter der ungdom er målgruppen.

  Oppstart og stimulering av eksisterende aktiviteter som fremmer gode levevaner, ivaretar behovet for fysisk og sosial deltakelse. Dette i tilknytning til eldresenter og dagtilbud, i forhold til innvandrere, også grupper som har lett for å falle utenfor.

 

 

Frivillige lag, foreninger, kommunens enheter og andre kan nå søke om midler med mål om å stimulere til økt aktivitet og nytenking for en bedre folkehelse. Det kan for eksempel være midler til utstyr, skyss, aktiviteter, mm.

 

 

Søknaden skal inneholde:

 • Kort beskrivelse av tiltaket
 • Hvilket resultatområde tiltaket eller prosjektet er rettet mot (resultatmål er beskrevet nedenfor)
 • Søknadssum og enkelt budsjett
 • Kontakt folkehelse/frisklivskoordinator Kari Meland (902 10 060) for nærmere informasjon. Søknaden merkes med «Tiltaksmidler folkehelse» og sendes på epost til postmottak@gildeskal.kommune.no eller melkar@gildeskal.kommune.no

Søknadene behandles fortløpende, og "først til mølla-prinsippet gjelder".

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS