Folkehelseprofil 2017

Folkehelseprofilen for Gildeskål 2017 er klar.

I februar publisert Folkehelseinstituttet nye profiler for hele landet.

Gildeskål utpeker seg positivt i forhold til resten av landet på ett område.

 • Det brukes mindre antibiotika i Gildeskål enn i landet som helhet, målt etter antall utleveringer av antibiotika på resept per 1000 innbygger.

 

Gildeskål befinner seg omtrent på samme nivå som landet på de fleste områder.

 • Andel barn og unge som bor i husholdninger med lav inntekt

 • Inntektsulikhet - forskjellen i inntekt i en befolkning

 • Andel barn som har enslig forsørgere

 • Andel skader behandlet i sykehus

 • Andel ungdommer (13-16 år) som oppgir at de har en fortrolig venn 

 • Andel 10.-klassinger som oppgir at de trives på skolen

 • Andel ungdommer (13-16 år) som er fornøyd med sitt lokalmiljø og som er med i fritidsorganisasjoner 

 • Frafall av elever i videregående skole

 • Forventet levealder for kvinner og menn

 • Høyere andel kvinner som oppgir at de røyker

 • Andel ungdommer (13-16 år) som oppgir at de er fornøyd med helsa 

 • Høyere andel personer som oppsøker lege grunnet plager eller lidelser fra muskel- og skjelett

 • Andel personer i alderen 15-29 år som oppsøker lege grunnet psykiske symptomer og lidelser

 • Andel personer med hjerte- og karsykdom behandlet på sykehus

 • Andel personer med diabetes type 2 ut i fra legemiddelbruk

 • Antall nye tilfeller av lungekreft

 • Andel 17-åringer som er overvektige

 

Gildeskål utpeker seg negativt i forhold til resten av landet på noen områder.

 • Personer over 45 år som bor alene er høyere i Gildeskål enn i landet som helhet

 • I år 2025 vil Gildeskål ha en større andel personer over 80 år

 • Lavere andel av befolkningen har vgs eller høyere utdanning i aldersgruppen 30-39 år

 • Høyere andel personer i alderen 18-44 år med varig uførepensjon

 • Lavere andel tilfredsstillende prøveresultater og stabil drikkevannsleveranse

 • Høyere andel som er på laveste nivå i lesing og regning (5. klasse)

 • Høyere andel ungdommer som er lite fysisk aktiv

 • Lavere vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år

  Gildeskål er her sammenlignet med landet som helhet. For en del indikatorer, der Gildeskål er på nivå med landet som helhet, ligger Gildeskål bedre an enn Nordland fylke. Har du lyst til å lese hele profilen for Gildeskål, finner du den i menyen til venstre.

   

   

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS