Fortettet omsorg og service

Fortettet omsorg og service

Folkemøter

1. juni kl. 18.00-20.00: Sørarnøy skole og barnehage
2. juni kl. 18.00-20.00: Sandhornøy skole og barnehage
3. juni kl. 18.00-20.00: Nygårdsjøen oppvekstsenter

8. juni kl. 18.00-20.00: Storvik oppvekstsenter - OBS Ny dato!
9. juni kl. 18.00-20.00: Inndyr skole - OBS Ny dato!
 

Kommunestyret har erkjent at driften av kommunen koster mer enn inntektene, og har satt i gang et prosjekt for å utrede hvordan vi kan drifte Gildeskål kommune smartere, billigere og mer framtidsrettet. Bredt sammensatte prosjektgrupper har utredet alternative forslag til strukturendringer og endringer av tjenestenivå.

Før den politiske behandlingen av saken starter, inviteres alle innbyggere til folkemøte for å få informasjon om hva utredningene av saken viser og til å gi innspill og kommentarer til dette.

Sluttrapporten ble lagt fram for kommunestyret 12.5.2015, og kommunestyret tok da saken til orientering.

Les mer om prosjektet Fortettet omsorg og service.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS