Barnehagebarn

Foresattportal for barnehageplass

Gildeskål kommune bruker nå Visma Flyt Barnehages Foresattportal der foresatte kan:

 • søke første gang
 • endre eller si opp plass
 • søke overføring til annen barnehage
 • søke redusert betaling

 

Bruk menyen til venstre for å gå til informasjon og lenker videre til portalen. 
Du logger deg inn i portalen med elektronisk ID via ID-porten.

Søknad om barnehageplass består av følgende trinn, hvor du må legge inn:

 1. Opplysninger om barnet 
 • Fødselsnummer
 • Navn
 1. Kontaktopplysninger om foresatte
 • Relasjon til barnet
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Legg evt. til medsøker
 1. Velg barnehage
 • Ønsket oppstartsdato
 • Barnehager i prioritert rekkefølge
 • Plasstype
 1. Andre opplysninger
 • Morsmål
 • Opptakskriterier barnet oppfyller
 • Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
 • Andre relevante opplysninger
 1. Kontrollskjema
 • Kontroll av opplysninger i søknad
 • Innsending av søknad

 Søknaden sendes elektronisk, direkte fra Foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknad er sendt, vil du motta en bekreftelse på e-postadressen som er oppgitt i søknaden.

I Foresattportalen er det også mulig å 

 • si opp en aktiv plass ved å trykke på “Si opp plass” bak barnets aktive plass. Deretter må du fylle inn en dato for siste dag og, om ønskelig, en kommentar, før oppsigelsen sendes
 • søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid (forutsatt at kommunen har aktivert funksjonen)

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS