Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets innstilling

Budsjettet ble behandlet i Formannskapet 29.11.2022, og innstillingen ligger nå ute til alminnelig ettersyn. Formannskapets innstilling finner du her og begynner på side 22.

Eventuelle innsigelser til formannskapets innstilling til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 må være innkommet postmottak@gildeskal.kommune.no eller Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr innen 14. desember 2022.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023-2026 med vedlegg som ble behandlet i formannskapet finner du her.

Se kommunedirektøren og økonomisjefens presentasjon av budsjettet her: (eller se den på Youtube.)

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS