Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Frisklivssentralen i Gildeskål

Frisklivssentralen gir veiledning og støtte til deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, alkohol og søvn. Det kan være for å forebygge sykdom, leve bedre med sykdom en allerede har fått, eller øke livskvalitet og trivsel.

 

 

Heidi intervall, nettside.PNG

Frisklivssentralen er for alle mennesker i Gildeskål som har nytte av et helsetilbud med mål om å forebygge, vedlikeholde eller forbedre sin fysiske og psykiske helse.

Vår livsstil blir stadig mer inaktiv, og gjør at mange beveger seg for lite i hverdagen. Flere opplever økende helseutfordringer og sykdom på grunn av for lite aktivitet, og dette er et økende helseproblem i alle aldersgrupper.

 

Fra skolen.jpg

Fysisk aktivitet og et sunt kosthold har dokumentert effekt både som forebygging og behandling av en rekke sykdommer og plager, og er en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring, glede over å være i god fysisk form. Fysisk aktivitet påvirker humøret, bedrer søvnkvaliteten, gir energi, øker toleranse for stress, og bedrer forholdet til egen kropp. En halvtime om dagen kan være nok til å gi betydelig helsegevinst.

Aktiviteten kan være rask gange eller middels hardt arbeid, og kan deles opp i bolker på 10 minutters varighet. Går eller sykler du deler eller hele veien til jobb, kan behovet i stor grad dekkes.

 

For å delta i et veilednings- og oppfølgingstiltak ved frisklivssentralen kan du selv ta kontakt eller bli henvist av legen din, NAV, helsestasjonen, rus og psykiatritjenesten, spesialisthelsetjenesten eller fysioterapeut. Det koster 300 å delta i tre mnd.

 

Frisklivssentralen:

  • Skal være et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

  • Tilbudet kan være individuelt eller gruppebasert.

  • Treningsgruppe ute/inne gjennom hele året.

  • Trening mandager og torsdager kl. 13.30

    • Motbakke intervall, styrke på stasjon, og i sommerhalvåret også noen trimkasser.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS