Hjemmesykepleie_200x320

Koronavirus

Generelle smittevernråd

Det viktig at alle tar et personlig ansvar for å hindre smittespredning både av koronavirus og andre luftveissykdommer.

  • Etter gjeldende nasjonale anbefalinger anbefales det at man i størst mulig grad holder seg hjemme og minimerer sosial kontakt. Dette for å redusere antall personer man har nærkontakt med.
  • Unngå unødvendig nærkontakt.
  • Unngå håndhilsing, og unngå klemming av andre enn dine nærmeste.
  • Mer utstrakt bruk av hjemmekontor dersom dette er mulig er en fornuftig strategi fremfor å gå på jobb å smitte andre. Bruk av hjemmekontor må avtales med leder.
  • Barn med feber og/eller symptomer fra luftveiene bør holdes hjemme fra skole. Se flytskjema «når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole» på FHI for veiledning.
  • Ungdom og voksne med feber og/eller symptomer fra luftveiene bør holde seg hjemme fra skole og jobb. Se flytskjema «når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for COVID-19?» på FHI for veiledning.
  • Vask hender ofte og godt.
  • Host/nys i papirlommetørklær eller i albuen om du ikke har papirlommetørklær. Vask hendene etterpå.
  • Vedr. besøk i helseinstitusjoner: kontakt institusjonen på forhånd for å avtale besøk. Du skal ikke komme på besøk dersom du har feber og/eller symptomer fra luftveiene. Sykehjem og eldresenter vil snu folk i døra dersom de er opplagt smittet av luftveisinfeksjon.
  • Anbefalinger og retningslinjer kan endres på kort varsel. Vi anbefaler at folk følger med på hvilke anbefalinger og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Alle tiltak er for å spare oss for smitte og følgene av smitte.

Nina Ihle Hadland
Konst. kommuneoverlege

 

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for covid-19?

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS