Norges frivilligsentral logo

Gildeskål Frivilligsentral etableres!

I Kommunestyremøtet 26.juni ble sak 32/19 om etablering av Gildeskål Frivilligsentral vedtatt. Snart lyses stilling for 100% daglig leder ut! Kommunen ser også på muligheten for at denne kan deles på to 50% daglige ledere. 

Rådmann og prosjektgruppen som har arbeidet med denne saken første halvdel av 2019 ser seg svært fornøyde med vedtaket om etablering, og gleder seg til prosessen videre mot realisering og åpning i 01.01.2020. 

Videre i saken om etablering av Gildeskål Frivilligsentral ble følgende vedtatt:

  • Gildeskål kommune inngår avtale med Norges Frivilligsentraler med en årlig kostnadsramme på 4.000 kr.
  • Gildeskål kommune inngår avtale om tjenester fra det digitale hjelpeverktøyet Invi, med en kostnadsramme på inntil 10.000 per år.
  • Gildeskål kommune går til innkjøp av en bruktbil til bruk i frivilligsentralen med en kostnadsramme på inntil 400.000 kr. Investeringen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Det utarbeides retningslinjer for bruken av bil i frivilligsentralen.
  • Gildeskål kommune inngår avtale med BUA med en årlig kostnadsramme på 20.000 kr.
  • Gildeskål kommune inngår avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse for å få i gang aktivitetsvenn-programmet i samarbeid med kommunens hukommelsesteam.

Ved å ansette en daglig leder i full stilling er det for å styrke muligheten for ukentlig tilstedeværelse i hele kommunen, samtidig som det vil sikre både kontiunitet og økt engasjement i frivilligsentralen. Det trengst et løft og en bedre koordinering av de frivillige i Gildeskål kommune og det håper vi Gildeskål Frivilligsentral vil være en sterk medvirker til. 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS