Dit skal vi! Foto: Arne Sklett Larsen

Gildeskål går inn i Visit Bodø

For å understøtte og underbygge arbeidet med reiselivssatsing i kommunen, går Gildeskål kommune inn som medlem av destinasjonsselskapet Visit Bodø.

Med støtte fra Gildeskål kommune og Innovasjon Norge har Sjøfossen næringsutvikling igangsatt arbeid for reisemålsutvikling i Gildeskål. Målet er å løfte reiselivssatsingen i kommunen, og vi ser at det er nødvendig å forankre arbeidet i et destinasjonsselskap. Når de fleste reislivsbedriftene i kommunen har gått inn som medlemmer i Visit Bodø, og når Visit Bodø er tydelig på de vil utvide sin profil for å bli et destinasjonsselskap for regionen, er det naturlig at også Gildeskå kommune inngår her.

Gildeskål kommune vil på denne måten å bidra til en god plattform for markedsføring av reiselivet i kommunen ved å være synlige på en plattform som kan bidra til økt oppmerksomhet om Gildeskål som reiseliveskommune. Kommunen ønsker med dette også å bidra til å styrke det regionale sporet for arbeidet i Visit Bodø. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS