Bilde_planomr

Varsel om utvidelse av planområde

Gildeskål Kirkested, planID 201702

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles utvidelse av planarbeid for Gildeskål kirkested. Utvidelsen omhandler et mindre område i søndre del av planen med innlemmelse av sjøareal utenfor naustgruppen. Utvidelsen av planområdet vil legge til rette for etablering av flytebrygger utenfor naustgruppen. Høringsfrist 25.10.2019.

 

Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no, med kopi til Gildeskål Kommune v/arealplanlegger Vivian Birkeland, epost: birviv@gildeskal.kommune.no, innen 25.10.2019.

Varselet sendes alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

 

Gildeskal_kirkested_varsel_utvidelse_planomrade.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS