cargo_ship_400_clr_8404

Gildeskål kommune har innført havnevederlag

Gildeskål kommune har innført vederlag for bruk av kommunale kaianlegg for å kunne dekke kostnadene kommunen har til vedlikehold av anleggene.

Viser til sak 18/72 i kommunestyret i 19.12.2018, der det ble gjort følgende vedtak:

 1. «Gildeskål kommune vedtar vedlagte havneregulativ/prisliste for vederlag for bruk av kommunale kaianlegg i Gildeskål kommune, med følgende tillegg: Dette skal gjelde alle kaianlegg hvor kommunen er eier eller har vedlikeholdsansvaret.»
 2. «Nytt havneregulativ/prisliste blir gjeldende med virkning fra 1.februar 2019; betinget at ny avtale med Bodø havn KF er inngått. Vederlaget kreves inn så snart grunnlaget/avtale er på plass»
 3. «Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale om kjøp av AIS-data fra Bodø Havn KF som faktureringsgrunnlag for vederlag.
 4. «Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale med lokale personer/firma som skal sende faktureringsgrunnlag for innkreving av varevederlag til kommunen.»

Gildeskål kommune innfører vederlag for bruk av kommunale kaianlegg for å kunne dekke kostnadene kommunen har til vedlikehold av anleggene. Det er naturlig å kreve kai- og varevederlag for følgende kaianlegg:

 • Ertenvåg havnedistrikt, Nygårdsjøen
 • Vågsosen havnedistrikt, Sandhornøy
 • Sundsfjord havn, Sundsfjord
 • Sørfugløy havn
 • Storvik havn

I Ertenvåg havnedistrikt gjelder det både allmeninngkaia inne i havna, samt dypvannskaia på utsiden av havneområdet.

Redningsselskapets fartøyer, fiskebåter og fritidsbåter er fritatt havnevederlag.

Kaivederlag:

Kaivederlag belastes fartøyer som anløper kommunale kaianlegg og skal være betaling for bruk av anleggene. Dette skal gjelde alle kaianlegg hvor kommunen er eier eller har vedlikeholdsansvaret.

Vederlag betales en gang per døgn eller del av døgn. Ankomstdagen regnes alltid som et helt døgn. Fartøyer som bruker offentlig kai betaler kaivederlag etter vedtatte satser. Vederlaget beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT). Dersom fartøyets BT ikke framgår av dokumentasjon fastsettes den av Gildeskål kommune ut fra beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til avgang. Del av døgn på 6 timer eller under regnes for ½ døgn. Det betales likevel alltid kaivederlag for minst ett døgn. Fartøy som ligger utenpå et annet ved kai betaler som om det lå ved kai.

Varevederlag

Kommunene kan ilegge vareavgift for varer som fraktes med fartøy til eller fra havnen, og som føres over kommunens kaier. Varevederlaget beregnes av varens vekt i tonn. Ved lengre lagringstid på kai bergnes vederlaget etter kvadratmeterpris pr døgn.

Følgende gjelder for varevederlag:

 • Inngående varevederlag betales av varemottaker.
 • Utgående varer betales av avsender.
 • Etter avtale kan vederlag pålegges transportøren.
 • For varer i transitt mellom fartøy betales kun for inngående vare.
 • Varevederlaget dekker lagring av varer på kommunale kaier inntil 48 timer (fra endt utlossing eller før lasting starter).
 •  Lagring på kai eller tilliggende kommunalt areal utover 48 timer kan avtales på forhånd: kr 5,00 per m2 per døgn.
 •  Ved rydding og borttransportering av avfall og rengjøring av kai: kr 1200 pluss eventuelle utlegg
 • Gebyr for hensetting av kjøretøy, varer og andre gjenstander uten etter avtale: kr 1000

Det beregnes ikke varevederlag for passasjerers bagasje; heller ikke for proviant, olje og annet nødvendig utstyr som astes til fartøyets eget behov; inkludert ballast.

Regulativ for havnevederlag finner du her

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS