Mobil- og bredbåndsdekning

Gildeskål satser for framtida

Gildeskål kommune ruster seg for videre utvikling og bygger ny digital infrastruktur med bredbånd og 4G mobilnett i samarbeid med NFK, NK-Nett og Telenor. Utbyggingen startet høsten 2015 og skal være ferdig seinest 1. september 2016. Noe er allerede på plass.

                  Kommunev%C3%A5pen%2BGildesk%C3%A5l_97x119.gif       80px-Nordland_våpen.png

Gildeskål satser digitalt.gifTilgang til raskt og godt mobilnett og bredbånd er nødvendig for et moderne og velfungerende samfunn. For å legge til rette for en offensiv utvikling i kommunen, har Gildeskål kommune tildelt kontrakter for utbygging av digital infrastruktur til NK-nett AS (høyhastighets bredbånd) og Telenor (4G dekning). 

Spørsmål angående abonnement og utbyggingsprogresjon rettes til leverandørene.

 

Bredbånd - Informasjon fra NK-Nett

NK-Nett ser frem til vårløsningen og oppgraderinger av nettverket vårt i Gildeskål. Oppgraderingene tar høyde for å imøtekomme økende etterspørsel i årene som kommer. NK-Nett bygger ut bredbånd basert på radiolinje, en teknologi som bl.a. brukes i det nye nasjonale nødnettet og til kommunikasjon mellom mobilmaster. 

Utvikling av datakapasiteter på radiolinjer har hatt en rivende utvikling de siste årene. Etableringen av Gildeskål bredbånd i 2005 var i stor grad 36Mbit/s radiolinjer, og i 2012 fikk vi 800Mbit/s på store deler av nettet. Nå skal det tas nye sprang. Det betyr at kunder nå kan bestille abonnement på opptil 150 Mbit/s. Underveis kan vi også justere oss om det skulle oppstå ventelister. Vi ønsker alle nye kunder velkommen. Send oss gjerne melding om interesse på epost eller via web.

Kontakt: post@nknett.no - www.nknett.no/ 

Følg prosjektet på https://www.facebook.com/Bredband/

 

Status bredbåndsutbygging
Bygder/grender, planlagt ferdigstillelse, og utførelsesgrad

NK_Nett - Status mars 2016.jpg.jpg

 

Dekningskart

Oppgradering nk-nett Gildeskål.jpg

 

 

4G Mobilnett - Informasjon fra Telenor

 

Generell informasjon om 4G

Bedre areal og innendørsdekning.
Dagens raske utvikling med smarttelefoner og nettbrett stiller økte krav til mobilnettet, og med 4G+ tar vi et viktig steg mot økt kapasitet, høyere hastigheter og bedre surfeopplevelser.

4G – utbyggingen medfører at Telenor kan levere bredbåndsdekning over større områder og dermed gi mobildekning til flere, samtidig som det gir mye bedre dekning innendørs for private husholdninger og på arbeidsplassene.

Telenor er den første operatøren i Norge som tilbyr 4G tale. 4G tale gir deg mange fordeler:

 • Enda bedre innendørs taledekning.
 • Raskere oppkoblingstid når du ringer; ned til 2-3 sek (før 7-10 sek.).
 • Bedre samtalekvalitet og redusert bakgrunnsstøy (HD-lyd).

Per i dag har mer enn 94 prosent av Norges befolkning 4G-dekning fra Telenor utenfor egen bolig. Innen 2018 vil 99,8 % av befolkningen ha 4G-dekning fra Telenor.

Mer informasjon finnes på Telenor.no

http://www.telenor.no/privat/

 

Utbygging i Gildeskål

Telenor Norge vant anbudet for utbygging av 4G i Gildeskål kommune.

Estimert plan for idriftsettelse er som følgende for 4G:

 • FINNES-TVO                                   april 2016
 • HOLMSUNDFJORD                         august 2016
 • INNDYR-TVO                                   juni 2016
 • RØSSNESNAKKEN                          juni 2016
 • SUNDSFJORDFJELL                       juni 2016
 • FORSÅTOPPEN                              juni 2016
 • SANDVIK(OTERHOLMEN) Ny          august 2016
 • SØRARNØY-TVO                            august 2016
 • STRAUMØY-TVO                            august 2016
 • STORVIKSKARET                           august 2016

Se nærmere info om 4G på Telenor hjemmeside:

https://www.telenor.no/privat/mobiltbredband/hva-er-mobilt-bredband.jsp

Telenor tar forbehold om fremdrift knyttet til vær og ressurser knyttet til dette.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS