Årets Nordlandsdoktor

Heder og ære til Laila Didriksen

Styret i Nordland Legeforening har utnevnt vår kommuneoverlege til årets Nordlandsdoktor 2019, og hun fikk prisen under legeforeningens festmiddag torsdag kveld. I Gildeskål er vi stolte og glade over å ha en så flott lege, og slutter oss til gratulasjonene! 

Laila Didriksen1.jpg

I begrunnelsen for tildelingen heter det at hun er en enestående veileder. Hun er alltid tilgjengelig for de som har distriktstjeneste i Gildeskål, uavhengig av om hun er på kurs, ferie eller om det er midt på natta. Hun får aldri noen av ferskingene til å føle seg dum, og lar dem tenke og reflektere selv.

Hun har en enestående tålmodighet og får alle pasienter til å føle seg sett og hørt. Et godt forbilde for nye generasjoner.

I bloggen casadridriksen.no gir hun et innblikk i livet sitt som mor, kone og doktor. Et av de viktigste innleggene i år handlet om helseministerens endring av spesialistforskriften. Her inviterte hun Bent Høie til å ta vakta hennes i sommer. Helseministeren svarte med å gjøre endringer i refusjonsforskriften som gjorde det enklere å skaffe utenlandske legevikarer, og Laila og mange andre som jobber i tredelt vakt i distrikts-Norge kunne ta en velfortjent ferie.

Nordland Legeforening (og vi! - red. anm.) er stolt over det Laila Didriksen står for som kommuneoverlege og fastlege. Hennes engasjement og åpne og rause holdning er til stor inspirasjon. Med en fastlegekrise som bare blir mer og mer utfordrende i kommunene er man helt avhengig av at leger som Laila står støtt og inkluderer nye leger som kommer innom i distriktstjeneste.

Bildene av prisvinneren har vi velvilligst fått fra Nordland legeforening.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS