Snøskuterløype

Høring av snøskuterløype på Sundsfjordfjellet

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 og motorferdselloven § 4 med forskrift, sendes forslag til snøskuterløype på Sundsfjordfjellet med tilhørende løypekart og støysonekart ut på høring og offentlig ettersyn (se lenker). Dokumentet finnes også på servicetorget i kommunehuset på Inndyr.

Høringsfrist er satt til 04.11.2016

 

snøskuter støysone.pdf

Snøskuterløype.jpg

Forskrift Snøskuterløype.pdf

Konsekvensutredning for snøskuterløype.pdf

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS