Kalender

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
RSS feed
2018-02-27
11:00 - 13:00 Morsmålsdagen på biblioteket
2018-02-28
19:00 Museumskveld: Jernalderhuset på Gildeskål kirkested
2018-03-06
Møte Kommunestyret Politikk
2018-03-18
UKM lokalmønstring
2018-03-22
09:00 Møte Arbeidsmiljøutvalget
2018-04-09
19:00 Per dør - ikke
2018-04-11
19:00 Museumskveld: De tyske kystfortene i Nordland under krigen
2018-04-17
Møte Plan og eiendomsutvalget Politikk
2018-04-17
Møte Råd for likestilling av funksjonshemmede
2018-04-18
Møte Levekårsutvalget Politikk
2018-04-18
Møte Eldreråd
2018-05-02
Møte Formannskapet Politikk
2018-05-15
Møte Kommunestyret Politikk
2018-05-29
Møte Plan og eiendomsutvalget Politikk
2018-05-29
Møte Råd for likestilling av funksjonshemmede
2018-05-30
Møte Levekårsutvalget Politikk
2018-05-30
Møte Eldreråd
2018-06-07
Møte Formannskapet Politikk
2018-06-20
Møte Kommunestyret Politikk
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS