Kino

review a movie

Siden Gildeskål kommune ikke har en egen, fast kino, benytter vi oss av Bygdekinoen.  Her viser vi fersk og aktuell film. Det er ment at filmene skal nå et bredt publikum, men det er mulig å vise smalere film på steder som ønsker dette. Bygdekinoen retter seg særlig mot barn og ungdom. Hver kinokveld viser vi som regel to forestillinger, hvorav den ene er for barn. Kinoen tilbyr også 3D-filmer.

Bygdekinoen i Gildeskål

I vår kommune kan du besøke Bygdekino på ungdomshuset UL Havgull, Nygårdsjøen og på Huset UL Håpet, Inndyr

Vi håper du får en fin filmopplevelse hos oss. Velkommen!

 

Se hva som går på bygdekinoen her...

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS