Kart Gildeskål kommune

Høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel 2023-2035

Forslag til ny arealdel er nå på høring og offentlig ettersyn fram til 30. juni 2023. Det betyr at alle kan gi tilbakemelding om hva de er fornøyd med i planforslaget og hva de vil foreslå å endre.

2023-05-03
0I3A5606

Kommuneplanens arealdel - revisjon

Hvordan skal arealene på land og i sjø brukes og forvaltes i årene fremover?

Plan og eiendomsutvalget har i møte den 21.04 vedtatt å starte opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

2022-04-29
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS