Her er resultatet

Kommunesammenslåing - Resultat av folkeavstemming i Gildeskål kommune

Gildeskål kommune har gjennomført folkeavstemming om kommunen skal fortsettes som egen kommune eller slå seg sammen med Bodø. Resultatet av folkeavstemmingen foreligger i dag 4.juni kl 12.00.

Valgdeltagelsen i Gildeskål var på 51,87%.

85 % stemte for at Gildeskål kommune skal fortsette som egen kommune og 15% stemte for at Gildeskål kommune skal slå seg sammen med Bodø kommune.

Forut for folkemøtene har det blitt gjennomført en grundig prosess. Det er blitt avholdt 5 folkemøter og folkeavstemmingen er gjennomført i alle 5 kretser.

Gildeskål kommune 4.juni 2016

Petter Jørgen Pedersen
Ordfører

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS