Vi klare for risikogruppe 4

Koronavaksine til flere

Etter påske vil vi begynne med å kalle inn risikogruppe 4 til vaksinering:

 • Alle født mellom 1947 og 1956
 • Alle i aldersgruppen 18-64 i følgende risikogrupper:
  • Gjennomgått organtransplantasjon
  • Alvorlig nyresvikt
  • Immunsvikt
  • Alvorlige nevrologiske sykdommer
  • Pågående kreftbehandling
  • Har hatt blodkreft de siste fem år

Vi ber deg registrere deg for vaksinering i vår registreringsportal.

Knapp - Ønsker du vaksine.png

 

 

Hvis du av ulike grunner ikke får registrert deg der, kan du ringe vaksinetelefonen 90 71 99 19. Denne er åpen på hverdager fra 10 til 14. 
 
Er du usikker om du har en diagnose som plasserer deg i gruppe fire må du kontakte fastlegen din. Oppholder du deg i Gildeskål, men er folkeregistrert i en annen kommune, er det svært viktig at du registrerer deg for vaksine elektronisk eller tar kontakt på vaksinetelefonen. Det er også viktig at du ber fastlegen din om en attest som bekrefter diagnosen. 

Alle innbyggere kan registrere seg for vaksinasjon, men av kapasitetshensyn ber vi om at du venter med å ringe vaksinetelefon for registrering dersom du vet at du ikke tilhører risikogruppe 4.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS