lokalitet-søknad_200x164

KUNNGJØRING AV AKVAKULTURSØKNAD

01.03.18 - 01.04.18

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Søknad akvakultur i Gildeskål kommune i Nordland

Søker: Gildeskål Forskningsstasjon AS org.950 912 278

Søknaden gjelder: Areal og biomasseendring ved akvakulturlokalitet

Søkt Størrelse: 4420 tonn

Lokalitet: 21397 Midt-Femris

Koordinater:  Midtpunkt anlegg N 67º02,216` Ø 13º58,066`                           

Midtpunkt fôringsflåte N 67º02,259` Ø 13º57,805` Kontaktadresse: postmottak@gildeskal.kommune.no

Alle relevante dokumenter som følger søknaden kan leses her: Dokumenter tilhørende søknad.pdf

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

lokalitet-søknad.jpg

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS