Lokalutvalg i Gildeskål

Politisk kontaktperson for lokalutvalgene

Varaordfører Thrond Gjelseth er valgt som kontaktperson for lokalutvalgene for valgperioden 2015 - 2019.
Er det saker som lokalutvalgene ønsker å diskutere/fremme, så ta kontakt med han. Alle saker som kan fremme bolyst og positiv bygdeutvikling og som trenger politisk drahjelp, forankring eller medvirkning, kan fremmes her.
Telefon: 97 57 94 00  (priv.jobb,mobil) 
Epost: thrond@gildeskal-vekst.no

 

Storvikbukta lokalutvalg, 8145 Storvik

Leder: Alice Strand
Tlf.:      481 16 075
Epost: alicestrand@hotmail.com

Sørfjorden og Forstranda lokalutvalg, 8140 Inndyr

Leder: Alf-Harry Karlsen
Tlf.:      483 64 142
Epost: ahakar52@yahoo.no 

Inndyr og omegn lokalutvalg, 8140 Inndyr

Leder: Anette Holand-Nilsen
Tlf.:     
Epost:  inndyrlokalutvalg@gmail.com 
Nettside: Lokalutvalgets Facebookside

Nordfjorden lokalutvalg, 8120 Nygårdsjøen

Leder: Karin Willumsen
Tlf.:      970 68 089
Epost: karinwillumsen@gmail.com
Nettside: www.nordfjorden.no

Sandhornøy lokalutvalg, 8130 Sandhornøy

Leder: Rolf Solbakken
Tlf.:      954 48 314
Epost: rolfsol@hotmail.com

Arnøyene lokalutvalg, 8135 Sørarnøy

Leder:  Svein-Jarle Ludvigsen 
Tlf.:       909 43472   
Epost: svein-jarle@bridge.no

Fleinvær lokalutvalg, 8094 Fleinvær

Leder: Are Andreassen
Tlf.:     994 19 777
Epost: areart@gmail.com

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS