Matombringing

Hjemmeboende kan få tilbud om å kjøpe middag med dessert fra institusjonens produksjonskjøkken.

Bringe mat_200x267

 

Hjemmetjenesten kan bidra med utkjøring av posjonspakkninger to ganger i uken for de som ikke kan hente middagen selv.

Henvendelser om Middag rettes til:
Institusjonskjøkken Tlf.907 61 811
Åpen omsorg Fastlandet Tlf 952 82 556
Åpen omsorg Øyene Tlf 488 95 402

Søknad kan sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter 8140 Inndyr. Tlf 75 76 06 00

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS