Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Bringe mat_200x267

Matombringing

Hjemmeboende kan få tilbud om å kjøpe middag med dessert fra institusjonens produksjonskjøkken.

 

Hjemmetjenesten kan bidra med utkjøring av posjonspakkninger to ganger i uken for de som ikke kan hente middagen selv.

Henvendelser om Middag rettes til:
Institusjonskjøkken Tlf.75 76 07 38 / 75 76 07 50
Åpen omsorg Fastlandet Tlf 75 76 07 31 / 48 30 03 85
Åpen omsorg Øyene Tlf 75 75 85 00 / 97 56 16 80

Søknad kan sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter 8140 Inndyr. Tlf 75 76 07 50

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS