Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i 2021

Søknadsfrist for 2021 er 4. desember 2020.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter en tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Hvem kan søke om støtte?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

Målet med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie – og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Barn som holder rundt hverandre

Foto: Frida Bringslimark

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS