folded_map_locations_14735

Navnesaker på høring i Gildeskål

Emne 15/5968-1 Arran lulesamisk senters pitesamiske stednavnprosjekt. Arran reiser navnesak på samiske stedsnavn som ikke finnes i SSR. Navnekonsulentens tilrådninger følger vedlagt. Navnelisten inneholder både naturnavn og bygdenavn.

Skrivemåten tilrås i henhold til §3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivningsprinsipp i lulesamisk, §4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Allmen kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskrivning, forskriften §4. Gildeskål kommune er i pitesamisk område.

Vi minner om at stedsnavnloven §8-3 gir rett til lokale organisasjoner å uttale seg i saker som berører stedsnavn organisasjonen har en særlig tilknytning til. De lokale foreningene skal få varsel om saka og kopi av tilrådningen fra stedsnavnkonsulenten.

Vi legger vedlagte navnesak ut på høring på Servicekontoret og på Biblioteket på Inndyr. Brevet sendes til alle lokalutvalgene i kommunen, og det blir lagt ut på Gildeskål kommune hjemmeside.

Navnekonsulentens foreløpige tilrådning finner du HER

Navnene har fått foreløpig tilrådning fra stednavnskonsulenten. Høringstida er 2 måneder. (Høringsfristen blir da 26.03.2017).

Høringssvarene sendes via Gildeskål kommune videre til Sametinget, som gir en endelig tilrådning til kartverket.


Bjørnar Thoresen
Ing. oppmåling

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS