Nygårdsjøen oppvekstsenter

Konstituert rektor: Randi Myrvoll
 
Adresse: Nygårdveien 59, 8120 Nygårdsjøen
Telefon: 489 51 250
Telefon barnehage: 489 51 328  
 
 
Kort om skolen

Nygårdsjøen oppvekstsenter har  37 elever i 1.-10.trinn. Disse er fordelt med 18 elever i 1.-4.trinn, 5 elever i 5.-7.trinn og 14 elever i 8.-10.trinn.
I SFO er det 9 elever. Barnehagen har 2 avdelinger med 20 unger og skolen er lokalisert i samme bygg.
Bruk av læringsarenaer i lokalmiljøet, bruk av digitale læremidler, Newton, fokus på språk og forståelse, og fysisk aktivitet er av oppvekstmiljøets sterke særtrekk.

 

Priser overnatting i skole / barnehage

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS